Home » Basisprincipes Feng Shui

Basisprincipes Feng Shui

 

Het is de visie hoe je gebouwen inplant in de grote natuur zodat de natuur er niet door geschaad wordt, deze kennis is 3000 jaar oud en oorspronkelijk bedoeld voor de keizerlijke begraafplaatsen en tempels.
In de traditie enkel door meesters Xiangsheng overgedragen aan leerlingen die zeer lokaal werkten en de topografie van het gebied goed kenden.
Door een eenheid met de natuur biedt je ook bescherming.
Het zijn aardeprincipes Xiandishu en dilishu en men maakte gebruik van eigen natuurlijke materialen leem en klei.
 
Bij ons in het Westen maakte men er pas in het begin van deze eeuw kennis mee en de echte doorbraak is pas de laatste jaren gekomen toen vooral in Amerika de binnenhuisarchitectuur in combinatie met de feng shui tot de verbeelding begon te spreken.
Immers de Chinese Feng Shui technieken blijken ook voor ons westerlingen praktische waarden te bezitten. Hebt u zich ooit afgevraagd waarom uzelf op de ene plaats meer thuis voelt dan op de andere?
Een goede plaatsing van meubilair, licht, objecten, natuurlijke materialen, stromend water en geluid brengt energie en beweging in huis.
De kunst om je huis zo in te richten dat je een gevoel van welbehagen en harmonie creëert.
 
Basisprincipes zijn de yin en yang principes in relatie tot de vijf transformaties water, hout, vuur, aarde en metaal.
Dit creëert een juist verhouding van de levensenergie of chi die altijd aanwezig is in alle dingen om ons heen en ook op de plaats waar we wonen.
Het is de studie van de wisselwerking tussen onszelf en de woonomgeving.
Zoek de balans tussen yin (zacht, golvend) en yang (strakke lijnen en hoeken).
 
We hebben een theoretische kennis nodig van de I Ching, de bagua en de negen levensgebieden, de principes van yin en yang en de vijf transformaties water,hout,vuur,aarde en metaal die ten opzichte van elkaar een stimulerende of tegenwerkende factor hebben.
De westerse Feng Shui technieken kunnen gebruikt worden om een analyse te maken van onze woonomgeving om van daaruit te werken aan een nieuwe uiterlijke omgeving die op de verschillende levensgebieden inwerken.
Het is een prachtige kennis die je kan gebruiken bij het zoeken naar een nieuwe woning, het herinrichten van een huis, een specifieke ruimte, kantoor of winkel .

                                           Vuur voedt aarde, aarde voedt metaal, metaal voedt  water,

                                                      water voedt hout en hout voedt vuur.

Al deze elementen controleren elkaar als volgt:

Vuur controleert metaal,

metaal controleert hout,

hout controleert aarde,

aarde controleert water en

 water controleert vuur